جفت زیر تلفنی تمام ابریشم دستباف قم نقشه محرابی

جفت زیر تلفنی تمام ابریشم دستباف قم نقشه محرابی

فروخته شده

کد فرش : 41096
محل بافت : قم
عرض : 33 سانتی متر
طول : 47 سانتی متر
رج : 70
طرح : محرابی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

جفت زیر تلفنی تمام ابریشم دستبافت قم طرح محرابی