جفت زیر تلفنی تمام ابریشم دستباف قم نقشه گلدانی

جفت زیر تلفنی تمام ابریشم دستباف قم نقشه گلدانی

فروخته شده

کد فرش : 41100
محل بافت : قم
عرض : 32 سانتی متر
طول : 47 سانتی متر
رج : 70
طرح : گلدانی کیان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

جفت زیر تلفنی دستبافت قم تمام ابریشم طرح گلدانی تولیدی کیان