ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه کف ساده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه کف ساده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه کف ساده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه کف ساده گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه کف ساده گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31131
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : ترنجی کف ساده
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه کف ساده ترنجی گل ابریشم