قالیچه دستباف گلیم سوزنی سیرجان تمام پشم رنگ گیاهی ریز بافقالیچه دستباف گلیم سوزنی سیرجان تمام پشم رنگ گیاهی ریز بافقالیچه دستباف گلیم سوزنی سیرجان تمام پشم رنگ گیاهی ریز بافقالیچه دستباف گلیم سوزنی سیرجان تمام پشم رنگ گیاهی ریز باف

قالیچه دستباف گلیم سوزنی سیرجان تمام پشم رنگ گیاهی ریز باف

آماده فروش

کد فرش : 80770
محل بافت : سیرجان
عرض : 152 سانتی متر
طول : 178 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه سه متری دستبافت گلیم سوزنی سیرجان تمام پشم رنگ گیاهی