ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه حقیقیان کف ساده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه حقیقیان کف ساده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه حقیقیان کف ساده گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه حقیقیان کف ساده گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه حقیقیان کف ساده گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31136
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 50
طرح : حقیقیان کف ساده
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه حقیقیان کف ساده گل ابریشم پنجاه رج