دایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه گل مهر گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه گل مهر گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه گل مهر گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه گل مهر گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک متر نقشه گل مهر گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50194
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : گل مهر
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

فرش گرد دستبافت تبریز نقشه گل مهر گل ابریشم پنجاه رج