تابلو فرش دستباف تبریز گلدان شیشه ای چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گلدان شیشه ای چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان شیشه ای چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61434
محل بافت : تبریز
عرض : 54 سانتی متر
طول : 82 سانتی متر
عرض با قاب : 74 سانتی متر
طول با قاب : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل شیشه ای
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز چله و گل ابریشم نقشه گلدان گل شیشه ای