قالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم دور گلیمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم دور گلیمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم دور گلیمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم دور گلیم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم دور گلیم

فروخته شده

کد فرش : 22345
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 211 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس جدیددور گلیم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه جدید هریس دور گلیم گل ابریشم