ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید دور گلیم دو متن گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید دور گلیم دو متن گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید دور گلیم دو متن گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید دور گلیم دو متن گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید دور گلیم دو متن گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31202
محل بافت : تبریز
عرض : 109 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس جدید دو گلیم دار دو متن
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع ونیم دستبافت تبریز نقشه هریس جدید دور گلیم گل ابریشم