تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی احمدیتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی احمدی

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی احمدی

فروخته شده

کد فرش : 61439
محل بافت : قم
عرض : 36 سانتی متر
طول : 55 سانتی متر
عرض با قاب : 49 سانتی متر
طول با قاب : 69 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدانی تولیدی احمدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : قهوه ای
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم نقشه گلدانی مارک احمدی هشتاد رج