قالیچه  سه متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه  سه متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه  سه متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه  سه متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

قالیچه سه متری دستباف تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 20828
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم