ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید خطیبی گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید خطیبی گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید خطیبی گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید خطیبی گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید خطیبی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31140
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی گل ابریشم