ذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم طرح پور نامیذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم طرح پور نامیذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم طرح پور نامیذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم طرح پور نامی

ذرع و چهارک دستباف تبریز گل ابریشم طرح پور نامی

فروخته شده

کد فرش : 41106
محل بافت : تبریز
عرض : 79 سانتی متر
طول : 117 سانتی متر
رج : 50
طرح : پورنامی
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : آبی کاربنی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چهارک دستبافت تبریز نقشه پور نامی گل ابریشم