ذرع ونیم دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشم ذرع ونیم دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشم ذرع ونیم دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشم ذرع ونیم دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشم

ذرع ونیم دستباف تبریز طرح شکور تقی زاده چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31142
محل بافت : تبریز
عرض : 107 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده شکور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه شکور تقی زاده چله و گل ابریشم