جفت ذرع و چهارک دستباف تبریز طرح نامی گل ابریشم جفت ذرع و چهارک دستباف تبریز طرح نامی گل ابریشم جفت ذرع و چهارک دستباف تبریز طرح نامی گل ابریشم جفت ذرع و چهارک دستباف تبریز طرح نامی گل ابریشم

جفت ذرع و چهارک دستباف تبریز طرح نامی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 41104
محل بافت : تبریز
عرض : 77 سانتی متر
طول : 136 سانتی متر
رج : 50
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

جفت ذرع و چارک دستبافت تبریز نقشه نامی گل ابریشم پنجاه رج