تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه اعلا بافتابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه اعلا باف

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 41118
محل بافت : قم
عرض : 59 سانتی متر
طول : 88 سانتی متر
عرض با قاب : 73 سانتی متر
طول با قاب : 103 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه ریز بافت