تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امیری طرح شکارگاهتابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امیری طرح شکارگاه

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی امیری طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 41117
محل بافت : قم
عرض : 42 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
عرض با قاب : 57 سانتی متر
طول با قاب : 106 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه تولیدی امیری
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه مارک امیری