تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی بیگیتابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی بیگی

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی بیگی

فروخته شده

کد فرش : 41116
محل بافت : قم
عرض : 38 سانتی متر
طول : 83 سانتی متر
عرض با قاب : 55 سانتی متر
طول با قاب : 99 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدانی بیگی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بنفش
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم نقشه گلدانی مارک بیگی