تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی بیگی

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی بیگی

فروخته شده

کد فرش : 41115
محل بافت : قم
عرض : 35 سانتی متر
طول : 82 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدانی بیگی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم نقشه گلدانی تولیدی بیگی