تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رحیمی طرح شکارگاهتابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رحیمی طرح شکارگاه

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رحیمی طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 41114
محل بافت : قم
عرض : 30 سانتی متر
طول : 88 سانتی متر
عرض با قاب : 47 سانتی متر
طول با قاب : 106 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه تولیدی رحیمی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم مارک رحیمی ستونی نقشه شکارگاه