تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی فیروزه ای

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی فیروزه ای

فروخته شده

کد فرش : 41113
محل بافت : قم
عرض : 61 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم نقشه گلدانی فیروزه ای