ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه جدیدذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه جدیدذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه جدیدذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه جدیدذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه جدید

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه جدید

فروخته شده

کد فرش : 31165
محل بافت : قم
عرض : 104 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 80
طرح : کلاسیک بیطرفان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه جدید کلاسیک