ستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشم ستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشم ستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشم ستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشم

ستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50199
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : ستاره هشت پر
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

ستاره هشت پر دستبافت تبریز قطر یک متر گل ابریشم