ستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشمستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشمستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشمستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشم

ستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50200
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : ستاره هشت پر
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

ستاره هشت پر دستبافت تبریز نقشه گل قط یک متر گل ابریشم