شش متری دستباف تبریز نقشه جدید سالاری دو متن کف ابریشم شصت رجشش متری دستباف تبریز نقشه جدید سالاری دو متن کف ابریشم شصت رجشش متری دستباف تبریز نقشه جدید سالاری دو متن کف ابریشم شصت رجشش متری دستباف تبریز نقشه جدید سالاری دو متن کف ابریشم شصت رجشش متری دستباف تبریز نقشه جدید سالاری دو متن کف ابریشم شصت رج

شش متری دستباف تبریز نقشه جدید سالاری دو متن کف ابریشم شصت رج

فروخته شده

کد فرش : 10998
محل بافت : تبریز
عرض : 196 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری دو متن
ابریشم : 65 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشم