قالیچه دستباف تبریز طرح بنام هفتاد رج چله و گل ابریشم دست دوم سالمقالیچه دستباف تبریز طرح بنام هفتاد رج چله و گل ابریشم دست دوم سالمقالیچه دستباف تبریز طرح بنام هفتاد رج چله و گل ابریشم دست دوم سالمقالیچه دستباف تبریز طرح بنام هفتاد رج چله و گل ابریشم دست دوم سالمقالیچه دستباف تبریز طرح بنام هفتاد رج چله و گل ابریشم دست دوم سالم

قالیچه دستباف تبریز طرح بنام هفتاد رج چله و گل ابریشم دست دوم سالم

فروخته شده

کد فرش : 22351
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 215 سانتی متر
رج : 70
طرح : بنام تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه بنام هفتاد رج دست دوم سالم