ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه صدف جدیدذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه صدف جدیدذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه صدف جدیدذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه صدف جدیدذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه صدف جدید

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه صدف جدید

فروخته شده

کد فرش : 31178
محل بافت : قم
عرض : 103 سانتی متر
طول : 160 سانتی متر
رج : 80
طرح : صدف بیطرفان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه جدید صدف دریایی