سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل فرنگ تولیدشهریارسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل فرنگ تولیدشهریارسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل فرنگ تولیدشهریارسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل فرنگ تولیدشهریار

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل فرنگ تولیدشهریار

فروخته شده

کد فرش : 41121
محل بافت : قم
عرض : 59 سانتی متر
طول : 96 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل فرنگ شهریار
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم نقشه گل فرنگ تولیدی شهریار