تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح گل لچک تولیدی نوزادتابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح گل لچک تولیدی نوزاد

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح گل لچک تولیدی نوزاد

فروخته شده

کد فرش : 41124
محل بافت : قم
عرض : 41 سانتی متر
طول : 62 سانتی متر
عرض با قاب : 54 سانتی متر
طول با قاب : 76 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل لچک
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم نقشه گل لچک تولیدی نوزاد