تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صدیقیان منظره زرافه

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صدیقیان منظره زرافه

فروخته شده

کد فرش : 41125
محل بافت : قم
عرض : 45 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
رج : 80
طرح : منظره زرافه صدیقیان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم منظره جنگل و زرافه تولیدی صدیقیان