شش متری دستباف تبریز نقشه سالاری دو متن چله و گل ابریشم شصت رجشش متری دستباف تبریز نقشه سالاری دو متن چله و گل ابریشم شصت رجشش متری دستباف تبریز نقشه سالاری دو متن چله و گل ابریشم شصت رجشش متری دستباف تبریز نقشه سالاری دو متن چله و گل ابریشم شصت رجشش متری دستباف تبریز نقشه سالاری دو متن چله و گل ابریشم شصت رج

شش متری دستباف تبریز نقشه سالاری دو متن چله و گل ابریشم شصت رج

فروخته شده

کد فرش : 11002
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری دو متن
ابریشم : 65 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید سالاری دومتن چله و گل ابریشم شصت رج واقعی