ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه هریس جدید گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31172
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : موشی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح جدید هریس گل ابریشم