تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح وان یکاد تولیدی صادقیتابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح وان یکاد تولیدی صادقیتابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح وان یکاد تولیدی صادقی

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح وان یکاد تولیدی صادقی

فروخته شده

کد فرش : 61443
محل بافت : قم
عرض : 40 سانتی متر
طول : 107 سانتی متر
رج : 80
طرح : وان یکاد جدید عرضی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف قم تمام ابریشم نقشه وان یکاد عرضی تولیدی صادقی