ذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشمذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشمذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشمذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31179
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 105 سانتی متر
طول : 160 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید پنج متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت طرح جدید ماهی گل ابریشم