قالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22355
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 60
طرح : موج مهر نوین فر
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه جدید موج مهر نوینفر کف متن و حاشیه و گل و چله ابریشم شصت رج واقعی