تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی کیان طرح شکارگاهتابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی کیان طرح شکارگاهتابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی کیان طرح شکارگاه

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی کیان طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 41128
محل بافت : قم
عرض : 34 سانتی متر
طول : 52 سانتی متر
عرض با قاب : 47 سانتی متر
طول با قاب : 66 سانتی متر
رج : 70
طرح : شکارگاه تولیدی کیان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی کیان نقشه شکارگاه