تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح آیه الکرسی اعلا بافتابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح آیه الکرسی اعلا بافتابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح آیه الکرسی اعلا بافتابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح آیه الکرسی اعلا باف

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح آیه الکرسی اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 41132
محل بافت : قم
عرض : 66 سانتی متر
طول : 71 سانتی متر
عرض با قاب : 81 سانتی متر
طول با قاب : 87 سانتی متر
رج : 80
طرح : آیه الکرسی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم نقشه آیته الکرسی ریز بافت