قالیچه دستباف تبریز طرح جدید تقی زاده چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید تقی زاده چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید تقی زاده چله و گل ابریشم قالیچه دستباف تبریز طرح جدید تقی زاده چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید تقی زاده چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22363
محل بافت : تبریز
عرض : 158 سانتی متر
طول : 209 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده شکور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز طرح جدید شکور تقی زاده چله و گل ابریشم