تابلو فرش دستباف تبریز طرح وان یکاد خط کوفی گل ابریشم برجست باف

تابلو فرش دستباف تبریز طرح وان یکاد خط کوفی گل ابریشم برجست باف

فروخته شده

کد فرش : 61450
محل بافت : تبریز
عرض : 51 سانتی متر
طول : 71 سانتی متر
عرض با قاب : 72 سانتی متر
طول با قاب : 91 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد خط کوفی
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه جدیدوان یکاد خط کوفی گل ابریشم و برجسته باف