تابلو فرش دستباف تبریز طرح جدید سبدگل تولیدی عابدینی نژاد تابلو فرش دستباف تبریز طرح جدید سبدگل تولیدی عابدینی نژاد

تابلو فرش دستباف تبریز طرح جدید سبدگل تولیدی عابدینی نژاد

فروخته شده

کد فرش : 61457
محل بافت : تبریز
عرض : 45 سانتی متر
طول : 67 سانتی متر
عرض با قاب : 62 سانتی متر
طول با قاب : 87 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل تولیدی کریمی نژاد
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سبد گل تولیدی عابدینی نژادچله و گل ابریشم