تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل عرضی چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل عرضی چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل عرضی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61459
محل بافت : تبریز
عرض : 45 سانتی متر
طول : 70 سانتی متر
عرض با قاب : 73 سانتی متر
طول با قاب : 101 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل عرضی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سبد گل عرضی چله و گل ابریشم