ذرع و چهارک گلیم شیرازی

ذرع و چهارک گلیم شیرازی

فروخته شده

کد فرش : 80169
محل بافت : شیراز
عرض : 67 سانتی متر
طول : 106 سانتی متر
رج : 0
طرح : دو حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام پشم رنگ گیاهی