قالیچه دستباف طرح ماهی جدید گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف طرح ماهی جدید گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف طرح ماهی جدید گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف طرح ماهی جدید گل ابریشم پنجاه رج

قالیچه دستباف طرح ماهی جدید گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 22366
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 150 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید نه متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 9 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت نقشه جدید ماهی نه متن گل ابریشم پنجاه رج