دایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح نامی گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح نامی گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح نامی گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح نامی گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح نامی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50202
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

دایره دستبافت تبریز نقشه نامی گل ابریشم قطر یک متر