ستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشمستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشمستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشمستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشم

ستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50207
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : ستاره هشت پر
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

فرش دستبافت ستاره هشت پر گل ابریشم پنجاه رج