دایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح راشدی گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح راشدی گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح راشدی گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح راشدی گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح راشدی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50210
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : راشدی جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

فرش گرد دستبافت تبریز قطر یک متر گل ابریشم