تابلو فرش دستباف تبریز طرح جدید سبدگل چله و گل ابریشم بدون قاب

تابلو فرش دستباف تبریز طرح جدید سبدگل چله و گل ابریشم بدون قاب

فروخته شده

کد فرش : 61463
محل بافت : تبریز
عرض : 39 سانتی متر
طول : 57 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل لیوانی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه جدید گلدان گل لیوانی چله و گل ابریشم بدون قاب