ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید کف حاشیه و ترنج ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید کف حاشیه و ترنج ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید کف حاشیه و ترنج ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید کف حاشیه و ترنج ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید کف حاشیه و ترنج ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31193
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید کف حاشیه ابریشم
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و ترنج و چله و گل ابریشم