قالیچه دستباف نقشه ماهی نه  متن جدید کرک و ابریشمقالیچه دستباف نقشه ماهی نه  متن جدید کرک و ابریشمقالیچه دستباف نقشه ماهی نه  متن جدید کرک و ابریشمقالیچه دستباف نقشه ماهی نه  متن جدید کرک و ابریشم

قالیچه دستباف نقشه ماهی نه متن جدید کرک و ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22367
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 154 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید نه متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

قالیچه دستبافت سه متری طرح جدید ماهی نه متن کرک و ابریشم پنجاه رج