تابلو فرش دستباف تبریز طرح سطل گل تولیدی عابدین نژادتابلو فرش دستباف تبریز طرح سطل گل تولیدی عابدین نژاد

تابلو فرش دستباف تبریز طرح سطل گل تولیدی عابدین نژاد

فروخته شده

کد فرش : 61468
محل بافت : تبریز
عرض : 47 سانتی متر
طول : 64 سانتی متر
عرض با قاب : 63 سانتی متر
طول با قاب : 80 سانتی متر
رج : 50
طرح : سطل چوبی پر از گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سطل چوبی پر از گل تولیدی عابدین نژاد چله و گل ابریشم